Тематичний фонд "Подільська культура" Діючий

Відомо, що поняття сили і успіху нації безпосередньо пов'язане з естетичними ідеалами, які вона сповідує. Саме вони визначають суспільну свідомість незалежно від часу, соціального і політичного устрою, являються основою державності. Досвід становлення і розвитку успішних держав світу показує, що немає таких періодів у розвитку людства, коли культура не була б однією з важливіших складових гармонізації суспільства в його історичному поступальному русі вперед.

Констатований багатьма провідними філософами «обвал культурних цінностей» сьогодні являється вже не просто сигналом, а першочерговою необхідністю в модернізації суспільства, в якій мистецтво і культура зіграють роль домінуючих факторів. У переосмисленні процесів, що навколо відбуваються, в їх модернізації і оновленні, а також у затвердженні естетичних концепцій майбутнього тематичний фонд «Подільська культура» стане важливою ланкою серед функціонуючих культурних інституцій Вінниччини.

Мета Тематичного Фонду:

 забезпечення повноцінного, гармонійного існування і розвитку культурної сфери Вінниччини, комфортної взаємодії різних стилів, напрямків, форм та інших її складових у регіональному культурному просторі;

 створення сприятливих умов для встановлення серед широких верств населення естетичних, інтелектуальних еталонів, які в майбутньому зможуть забезпечити високий духовний рівень розвитку, поставивши Вінницьку територіальну громаду в ранг гідних культурних світових співтовариств.