Корпоративний фонд Подільського регіонального страхового центру ПрАТ «УПСК» . Діючий

За підтримки Подільського регіонального страхового центру ПрАТ «УПСК» фонд буде підтримувати лікарні та заклади освіти Вінниччини.

Подільський регіональний страховий центр ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» та Благодійний фонд "Подільська громада" розпочали нову сторінку у спільній благодійній діяльності з квітня 2013 року. 22 квітня 2013 року була підписана угода про створення «Корпоративного фонду Подільського регіонального страхового центру ПрАТ «УПСК». За допомогою коштів «Корпоративного фонду» БФ «Подільська громада» зможе забезпечити обласні та міські лікарні необхідним матеріально-технічним та медичним обладнаням, вдосконалюючи та перетворюючи їх на більш сучасні медичні заклади, де рівень лікування відповідатиме світовим стандартам.

Життя - непередбачуване і світлі моменти у ньому чергуються з доволі прикрими. Несподіванка може трапитись з кожним у будь-яку мить. Несподіванки тому так і називаються, що завжди трапляються зненацька і незалежно від нашого бажання. Серед можливих несподіванок - хвороба або нещасний випадок, коштів на лікування яких часто-густо не вистачає. Останнім часом дедалі більшої популярності в Україні набувають поширені за кордоном заходи соціального захисту працівників підприємств і організацій, серед яких і медичне страхування. Українці звикають турбуватися про себе, тому страхові компанії пропонують різні страхові продукти, пов’язані зі страхуванням здоров’я чи втратою працездатності.

Першочерговим завданням на загальнодержавному рівні виступає пошук нових шляхів фінансування системи охорони здоров'я. Саме тому Подільський регіональний страховий центр ПрАТ «УПСК» вирішив перейти від «спонтанної благодійності» до «стратегічної філантропії», створивши «Корпоративний фонд». Започаткування механізму «Корпоративний фонд» забезпечить довготривалу та систематичну фінансову підтримку некомерційних проектів у сферах освіти та медицини громади Вінниччини, яка дозволить залучити додаткові ресурси у медичну галузь та забезпечити гарантований обсяг медичних послуг для широких верств населення.

Мета Корпоративного фонду: зберегти наявний потенціал милосердя та філантропії, відродити в нових умовах славні традиції українського благодійництва, що значно прискорить вирішення нагальних соціальних проблем, сприятиме покращенню життя народу; реалізовувати програми та проекти, спрямовані на вирішення питань охорони здоров’я та вдосконалення мережі лікувальних та реабілітаційних закладів області; підтримувати та надавати допомогу закладам освіти і медицини.

Завдання та пріоритетні напрямки «Корпоративного фонду»:

«КФ» створюється задля здійснення діяльності в інтересах громади відповідно до статутних завдань та цілей фонду «Подільська громада» та інтересів засновника «КФ»:

  1. Пошук нових шляхів фінансування системи охорони здоров'я.
  2. Перехід від системи виключно бюджетного фінансування охорони здоров'я до нової бюджетно-страхової моделі охорони здоров'я — системи страхової медицини, яка дозволить залучити додаткові ресурси у медичну галузь та забезпечити гарантований обсяг медичних послуг для широких верств населення.
  3. Застосування у лікувальному процесі високих технологій, найкращих спеціалістів та інтелектуальних ресурсів медичної галузі.
  4. Сприяння підвищенню ефективності та якості медичного обслуговування, покращенню здоров’я населення України через добровільне залучення фінансових, технологічних та інтелектуальних ресурсів вітчизняних та іноземних благодійників.
  5. Реалізація проектів, направлених на підтримку сім'ї, материнства і дитинства.
  6. «Вільний пріоритет» – проекти, що представляють інші соціальні завдання, що стоять перед місцевою громадою, пропонуючи механізми їх вирішення.

Географія діяльності «КФ»: Вінницька область та м. Вінниця.

ЗА РАХУНОК «КФ» НЕ МОЖУТЬ ПІДТРИМУВАТИСЬ ТА ФІНАНСУВАТИСЬ:Політичні та релігійні організацій, органи державної влади та місцевого самоврядування, а також комерційні структури.

Наша адреса:
21050, Благодійний фонд «Подільська громада»
А/С 8009, м. Вінниця. або м. Вінниця, вул. П. Осипенко, 4, 2-й поверх.
Контактні особи: Андрій Дручинський або Мар’яна Трачук, тел.: (0432) 67-20-96