Програма Інвестиції в майбутнє . Діюча

Створення умов і можливостей для сучасної освіти — одне із кардинальних завдань становлення і розвитку суверенної держави України. Це та її галузь, яка об'єктивно впливає на політичні, економічні та соціальні процеси в країні.

Центральною фігурою всіх перебудовчих процесів є людина (дитина). Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, підкреслюється в «Конституції України». Від рівня її освіти, розвитку і вихованості, національної свідомості та самосвідомості значною мірою залежить сучасне і майбутнє нашої держави, українського народу.

Проблеми освіти тісно пов'язані з проблемами національного і духовного відродження, формування інтелектуального генофонду українського народу, демократизації і гуманізації суспільного життя, створення умов для реалізації потенційних можливостей кожної людини. Однак, проблеми матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів нашої країни, і зокрема Вінницької області, обмежують можливість здійснення якісного навчання та виховання дітей і молоді.

Мета Програми – сприяння розвитку сучасних інновацій в освіті через підтримку якісних ініціатив та покращення матеріально-технічного забезпечення дитячих садочків, шкіл та інших навчальних закладів загальної освіти м. Вінниці.

Завдання Програми:

 • Підтримка ініціатив, які бажають розвивати сучасну освіту, зацікавлювати цільову аудиторію до навчання;
 • Сприяти практичному здійсненню сучасної загальнодержавної освітньої програми;
 • Створення можлдивостей для бізнесу через різні інструменти сприяти розвитку шкільної та позашкільної освіти;
 • Залучити додаткові ресурси для покращення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховних закладів;
 • Створити сприятливі умови навчання та розвитку дітей, що виховуються та навчаються в кризових районах м. Вінниці.

Термін реалізації Програми: 20.09.2012 року – діюча

Принципи реалізації Програми:

Програма реалізується через проведення конкурсів-гранів, стипендіальних програм, підтримки позаконкурсних ініціатив і реалізації операційних заходів на засадах співпраці з органами місцевого самоврядування, підприємствами та установами, громадськими та культурно-освітніми організаціями.

Джерелами формування бюджету Програми можуть бути:

 • внески засновників, членів Фонду та інших благодійників;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Цільова аудиторія програми:

 • Дошкільні, загальноосвітні та інші навчальні заклади Вінницької області;
 • Представники середнього та малого бізнесу;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Громадські організації, ініціативні групи, батьківські комітети.