Як долучитись до діяльності фонду?

 

Пропозиції по співпраці

  • Ви, як представник бізнесу,  бажаєте долучитись до числа філантропів та робити власний внесок у розвиток міста? Маєте можливість створити власний Корпоративний Фонд на базі ФГ ПГ, що носитиме назву вашого підприємства, торгової марки, фірми тощо.
  • Маєте друзів однодумців серед ваших бізнес-партнерів, з якими готові робити невеликі внески та накопичувати достатню суму коштів для вирішення певної проблеми. Створіть Партнерський Корпоративний фонд!
  • Створіть Фамільний чи Іменний фонд, та накопичуйте кошти на вирішення соціально-важливих тем, які близькі саме вам.
  • Переймаєтесь долею...скажімо парку, музею, освітнього закладу, який закінчили чи спортивного гуртка - можете заснувати Тематичний фонд, та акумулювати кошти на їх розвиток.
  • Цікаво підтримувати освітні напрямки чи стимулювати розвиток талантів? Започаткуйте власну Стипендіальну програму для учнів та студентів міста.

Створення всіх видів цих стратегічних інструментів, супроводжується підписанням договорів між сторонами, та детальним обговоренням всіх умов, що в них зазначатимуться. Термін накопичення коштів, напрямки їх використання, умови звітності  визначаються спільно з засновниками всіх видів фондів.

Якщо вам цікаво особисто дізнатись більше про Корпоративні та інші види фондів, заповнюйте анкету і ми зв'яжемось з вами та дамо відповіді на всі запитання.

Proposals for cooperation.

Do you as a business representative wish to be among the philanthropists and make your own contribution to the city development? You have the opportunity to create your own Corporate Fund based on Community foundation Podilska Gromada, which will bear the name of your company, trade mark, firm, etc.

You have  like-minded people among your friends or business partners who are ready to make small contributions and accumulate enough money to solve a particular problem. Create an Affiliate Corporate Fund!

Create a Family or Personal Fund, and accumulate funds to address socially important topics that are close to you.

You are concerned about a fate of a park, a museum, your educational home institution, a sports club, etc - you can set up the Thematic Fund, and accumulate funds for their development.

Is It Interesting To Maintain Educational Areas Or Stimulate The Development Of a Talent? Start your own Scholarship Program for students of the city.

The creation of all types of these strategic instruments, is accompanied by the signing of agreements, detailed discussion of all the conditions that will be indicated therein. The term of accumulation of funds, directions of their use, reporting etc are determined together with the founders of all types of funds.

Якщо вам цікаво особисто дізнатись більше про Корпоративні та інші види фондів, заповнюйте анкету і ми зв'яжемось з вами та дамо відповіді на всі запитання.