Оголошується конкурс гранту «Світлі вчинки»

Грант – це безповоротні кошти, які присуджуються організаціям та особам для здійснення діяльності, яка є неприбутковою та прописана у пропозиції, затвердженій грантонадавачем. Грант передається грантоотримувачу згідно з письмовою угодою, в якій обумовлена процедура звітності про виконану роботу та використання коштів.

Благодійний фонд «Подільська громада» є неприбутковою благодійною організацією, яка працює як Фонд громади та підтримує соціальні проекти, що відповідають стратегії діяльності Фонду і його програмним цілям. Рішення щодо фінансування проектів приймаються на засадах конкурсного відбору.

Мета конкурсу: підготовка проектних пропозицій для проведення благодійних, культурно-розважальних, навчальних заходів для малозабезпечених та багатодітних сімей.

Пріоритетні напрямки проектів:

 • Організація збору продуктів, одягу, іграшок, канцелярії, тощо для малозабезпечених та багатодітних сімей;
 • Організація якісного дозвілля та проведення майстер-класів, тренінгів, культурно-розважальних програм, конкурсів, розваг, ігор для малозабезпечених та багатодітних сімей;
 • Запровадження нових та цікавих форм роботи, які будуть давати позитивний ефект для виховання та навчання цільової аудиторії.
 • Також перевага надаватиметься проектам, які будуть проводитись в тиждень доброти, а саме з 17 по 23 лютого.

Розмір грантової допомоги: середній розмір грантової допомоги 1 000 грн. Максимальний розмір грантової допомоги 2 000 грн.

Тривалість проекту – 1 місяць.

Спеціальні умови до підготовки заявок на конкурс грантів.

Заявки приймаються від некомерційних організацій, громадських організацій, ініціативних груп у співпраці з НГО, муніципальних закладів, які працюють та мають позитивний досвід роботи з молоддю та залучення до роботи професіоналів.

Проект має бути частиною довгострокової програми у відповідні й сфері, володіти стійкістю. Проект має відображати в собі методику роботи з молоддю направлену на довгострокову взаємодію та сприяння вирішенню причин проблемних ситуацій та їх наслідків.

Географія конкурсу: м. Вінниця та Вінницька область

Не розглядатимуться проекти:

Політичних та релігійних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також комерційних структур.

Процедура подачі заявок і надання грантів:

Для участі в конкурсі необхідно підготувати і подати заявку на грант за аплікаційною формую фонду «Подільська громада». Працівники фонду консультують заявників і надають загальну інформацію, щодо написання проектів. Розгляд заявок та надання грантів відбувається під час засідання Експертної ради до складу якої входять відомі суспільні діячі міста Вінниці, фахівці, представники ЗМІ, члени Правління фонду та Наглядової ради.

Критерії оцінки проектів:

Оцінка проектів здійснюється членами Експертної ради з наступних основних критеріїв:

 • ступінь відповідності проекту вибраному пріоритетному напряму конкурсу;
 • ступінь актуальності проблеми;
 • реалістичність і досяжність цілей проекту;
 •  відповідність можливостей організації запланованій діяльності по проекту;
 • чіткий план реалізації проекту;
 • висвітлення діяльності по проекту у ЗМІ;
 • конкретні результати в проекті
 • система моніторингу і оцінки поточних і підсумкових результатів проекту, ступінь контролю за проектом;
 • реалістичність і обґрунтованість витрат за проектом;
 • співвідношення запрошуваних та власних засобів для реалізації проекту.

Організації, які рекомендовані до фінансування за результатом засідання Експертної ради, укладають з фондом угоду про грант. В ході реалізації проекту працівники фонду мають право оцінювати роботу в рамках проекту.

Грантоотримувачі повинні надати творчий та фінансовий звіт, згідно графіку визначеного в угоді, а також розширені форми звіту за весь період здійснення проекту.

Конкурс триває: до 24 січня 2014 року.

Форму заявки, умови участі і консультацію можна отримати:

1. В офісі Фонду за адресою: м. Вінниця, вул. П. Осіпенко, 4.
2. По електронній пошті: podolfond@ukr.net
3. На web-сайті Фонду: www.gromada.vn.ua

Проекти мають розпочатись з 1 лютого 2014 року і закінчуватись не пізніше 1 березня 2014 року (закінченням реалізації проекту вважається прийняття організаторами конкурсу звіту про його реалізацію).

Заявка на грант повинна надсилатися поштою або особисто до офісу фонду в 2 примірниках українською мовою, а також копію проекту необхідно надсилати на електронну пошту: podolfond@ukr.net

Проекти надсилати поштою:
21050, Благодійний фонд «Подільська громада»
А/С 8009, м. Вінниця. (з поміткою «на конкурс проектів»)
або м. Вінниця, вул. П. Осіпенко, 4, 2-й поверх.

Отримані конкурсні заявки не рецензуються і не повертаються незалежно від результатів розгляду.
тел.: (0432) 67-20-96,

Контактні особи: Данілова Олена та Трачук Мар’яна